TRi Dual Link

11 900 kr

Dual Link-modulen till Zodiac TRi-serie av saltklorinatorer.

TRi Dual Link-modul för efterinstallation tillsammans med Zodiac TRi saltklorinatorer av varierande storlek.

Smidig Plug-and-Play enhet som enkelt kan eftermonteras i alla Zodiac TRi saltklorinatorer. Med en inbyggd doserpump så kan pH-sänkande (svavelsyra) medel enkelt doseras. Medföljer gör också pH-sensor som mäter vattnets pH halt, samt kalibreringsverktyg. Med Zodiac specialdesignade "POD" så monteras pH-sensor enkelt på befintliga 50mm rör i poolens filtersystem. 

Utöver pH-sensorn och dosering så mäter även Dual Link-modulen vattnets klorbehov och kan därefter justera klortillverkningen som sker i saltklorinatorn. Utan Dual Link-modulen så tillverkar saltklorinatorn klor i en jämn takt, men har ingen koll på det faktiska klorbehovet. Därför är då manuell kontroll av poolvattnet nödvändigt för att sedan manuellt justera klorinatorns tillverkningstakt. Med Dual Link-modulen så sker alltså detta helt automatiskt, och TRi-enheten blir ännu mera självgående!

  • Modellen anpassad till alla versioner av TRis saltvattenklorerare.
  • Anslutning till TRis kontrollåda: plug och play, automatisk detektering.
  • Modulens storlek (l x h x grovlek):285 x 155 x 75 mm.
  • Dosering (pH-reglering):Cyklisk och proportionell genom användning av en peristalisk pump.
  • Klorproduktion (ACL-reglering): Automatisk justering beroende på vattnets desinficeringspotential.
  • Specifikt tillbehör som medlevereras: POD-hållare för sensorer och utmatning av syra.