Chlor Expert

10 990 kr

Chlor Expert från franska Zodiac mäter och korrigerar via rätt dosering automatiskt klorhalten i poolvattnet.

Chlor Expert ska alltid användas tillsammans med pH Expert som kan säkerställa ett idealiskt pH-värde. På detta sätt kan du skapa en automatisk pH- och klorstyrning för att bibehålla ett rent och klart poolvatten och underlätta poolskötseln.

Den integrerade boost-funktionen i Chlor Expert kan öka klordoseringen vid behov.

Chlor Expert är enkel att installera och använda. Chlor Expert har 2 års materialgaranti och kan användas till pooler med en vattenvolym på maximalt 150 m3.