Alkalinitetshöjare 3 kg CTX

175 kr

För att öka alkalinitets värdet

Passar alla pooltyper

En alkalinitetsförstärkare i pulverform för att justera alkalinitetsnivåerna. Total alkalinitet visar mängden alkaliska föreningar (karbonater, bikarbonater och hydroxider) upplöst i poolvatten. Alkalinitet utgör vattnets buffertförmåga att motstå pH-förändringar.

Låg alkanitet orsakar:

  • Snabba pH-svängningar
  • Aggressivt vatten
  • Röda ögon
  • Hudirritation

Idealvärde: min 80 - max 120 ppm

Rekommenderad användning:
Lägg 1,8 kg av förstärkaren för att öka den totala alkaliniteten hos varje 100 m3 poolvatten. 

Denna koncentration är endast en riktlinje.

Chlorifix 1 kg
179 kr
pH Plus 1 kg
89 kr
Soft & Easy 4,48 kg
899 kr
pH Plus 3 kg CTX
169 kr
Varitab 5,4 kg/300 gr
650 kr