Värmeväxlare Aqua-Mex 70 kW

7 600 kr


Värmeväxlare Aqua-Mex standardversion Incoloy

Värmeväxlaren Aqua MEX tillverkas av svenska Pahlén och är optimerad för extra hög kapacitet med lågt tryckfall. För maximal effekt är rörvärmeväxlarna tillverkade med korsflöde, vilket innebär att det kalla vattnet (poolvattnet / sekundärsidan) flödar i motsatt riktning mot det varma mediet (primärsidan).