Natura-serien

Upplev sann naturlig skönhet.

Natura-serien är själva essensen av rå nordisk design, skuren ur block av natursten. Dessa exklusiva kantstenar och terrassplattor i tidlösa nyanser framhäver det kristallklara vattnet samtidigt som de skapar en perfekt balanserad kontrast till trädgårdens frodiga sommarpalett.


Värt att veta om Natursten.

Nedan finner du en översikt över olika typer av natursten och deras egenskaper som ingår i Scandi-Rocs produktutbud.

GRANIT (Mountain Grey, Baltic Light Grey, Soft Sand)

Granit är en bergart som har bildats över många miljoner år. Granit består av kvarts, fältspat och glimmer – alltså uppbyggd av mineraler och metaller. Inga två granitstycken är likadana, vilket gör varje granitstycke unikt rent visuellt. De karakteristiska draget beror på naturens påverkan, vilket ger varje granitstycke en "personlighet", charm och avslöjar dess långa liv.

SKIFFER ( Basic Line )

Skiffer är en relativt mjuk, skiktad sten som bildas under tryck och varierar i tjocklek. Skiffer består av komprimerade lager av lera, mineraler och material från överliggande lager, som enkelt klyvs längs lagren där det i vattnet har deponerats nedbrutna bergarter eller skalldjur. Det finns flera typer av skiffer, såsom ler-, kvartsit- och glimmerskiffer, och de uppvisar olika nyanser som svart, grön, blå, vit och röd. Portugisisk skiffer, som vi använder som råmaterial, anses vara av högsta kvalitet på marknaden. Mindre sågade spår längs kanterna kan förekomma på elementen. Portoskiffer innehåller pyrit som kan synas som mindre bruna avlagringar på skiffern. "Black spots" är komprimerade områden som framträder mörkare på vissa delar av elementet. Skiffer tål inte någon form av syrabehandling.

BASALT ( Mountain Black )

Basalt benämns ofta i dagligt tal som granit, men det bildas faktiskt genom vulkanisk aktivitet och har inte samma sammansättning som granit. Basalt innehåller järn- och magnesiumsilikater. Basalt är mycket järnrikt och tål därför inte någon form av syra. Syra missfärgar basalt.

TRAVERTIN

Travertin är en natursten liknande marmor, granit, onyx, kalksten, skiffer, etc. Den främsta skillnaden mellan travertin och andra naturstenar ligger i bildandet av klippan, stenens hårdhet och utseende. Travertin bildas i varma källor och/eller kalkstensgrottor. Travertin skiljer sig från marmor eller kalksten, som faller under kategorin metamorfa bergarter. Viktiga egenskaper hos travertin är hålen i stenen, som orsakas av utsläppet av koldioxid.

Nedan har vi beskrivit och förklarat de naturliga förekomsterna/kännetecknen som finns i olika stensorter, och som man bör vara medveten om vid val av stensort, eftersom dessa inte får förväxlas med reklamationsberättigade fel.

VARIATIONER I FÄRG / ÅDRING

Natursten med dessa naturliga mönster kan variera mycket, eftersom det kan finnas färgskillnader på samma element. På vissa naturstenar kan det verka som om vissa områden saknar den ursprungliga grundfärgen. På andra typer kan det förekomma stora ådringar som plötsligt bryts av en tvärgående åder eller tunna linjer som kan likna sprickor. Dessa element är mycket vackra för dem som gillar den råa naturen. Detta är något kunden bör vara medveten om vid köp av natursten. Alla stensorter kan ha färgvariationer / ådringar. Dessa är dock mest tydliga i granit.

NATURFÄRGFLÄCKAR MÖRKA / LJUSA

Vanligtvis förekommande på fin-korniga typer av granit. Naturfläckar framträder som mörka eller ljusa fläckar av varierande storlek. Fläckarna kan vara enfärgade eller bestå av flera färgvarianter. Dessa fläckar är oundvikliga.

SMÅ HÅL / REVOR

Finns i nästan alla typer av natursten. Hål (Tarolli) är avlagringar från små djur eller svampar som har ruttnat eller förmultnat bort. Vid skiffer kan avskalningar eller mindre flagor på hörnen förekomma. Det är en naturlig del av produktens egenskaper i samband med produktionen. Detta bör inte tolkas som dålig kvalitet, utan snarare som en naturlig karaktäristik hos denna typ av natursten.

Sprickor är avståndet som naturen har skapat mellan olika förekomster i en stentyp när stenar under tryck och hög värme smälter samman över miljontals år.

SLIPMÄRKEN

Förekommer på alla typer av natursten med en slipad yta. Slipmärken kommer oftast att vara cirkulära i avteckningen, eftersom det är slipklotsarna som skapar märken under slipningen. Slipmärken kan inte undvikas på slipade stenar, eftersom det är den sista slipklossen innan poleringen som skapar märken

GLASÅDRAR

Avlagringar av stora mängder döda skaldjur m.m., och sammankittningen med olika organiska ämnen som lagrats på havsbotten, kombinerat med enormt vattentryck, har resulterat i dagens produkt, som kan användas som olika byggmaterial. Det sammankittade materialet kan ha utsatts för förskjutningar i lagren eller kanske jordskalv, vilket har lett till att den sammankittade massan har spruckit. Här har vattnet trängt igenom, varvid organiska ämnen som exempelvis kisel har avsatts. Dessa ämnen har förenat sig med den övriga massan och blivit till en homogen massa. För tusentals år sedan höjde sig en del av havsbotten över vattenytan och därigenom uppstod landområden med kullar och dalar - bergskedjor har också uppstått på detta sätt. Det har nu blivit möjligt genom moderna arbetsmetoder att "bryta" block av den sammankittade massan, som kan sågas till exempelvis fönsterplattor i 2 cm och 3 cm tjocklek eller kakel i 1 cm tjocklek. De tidigare nämnda sammankittade sprickorna framträder nu som ådror i plattorna, kallade "glasådror" inom fackterminologin. Dessa ådror gör på inget sätt plattorna svagare. Brottstyrkan är större just där "glasådrarna" finns. Glasådror kan förekomma i många typer av natursten - både i granit och i skiffer. Vi hoppas att denna kortfattade förklaring om hur natursten kan ha bildats har övertygat dig om att "naturfel", behandlade på ett fackmässigt korrekt sätt, inte motiverar reklamation.

FÄRGFÖRÄNDRINGAR PÅ YTOR AV NATURSTEN, SÅ KALLAD "PICTURE FRAMING"

Många naturstenar innehåller förutom organiska beståndsdelar också andra föreningar, framför allt järnföreningar. Det basiska vattnet som används i vissa limtyper och fogtyper löser upp dessa föreningar och reagerar med dem. Denna förening tränger sedan upp till ytan på naturstenarna. Efter det kan oxidation inträffa. Detta förekommer oftast på ljusa granittyper. Vi rekommenderar alltid att man använder läggningsmaterial som är godkänt för natursten.

NATURLIG KRYMPNING

Eftersom vi hanterar en naturprodukt måste man acceptera att det kan finnas stenar som är skadade på ett eller annat sätt. Natursten har ofta sitt ursprung långt borta, vilket också är förknippat med mycket hantering. Inom vår bransch accepteras en krympning på upp till 6%, vilket kunden måste och bör acceptera kan förekomma. Detta gäller särskilt för större leveranser där vi uppmanar till att man inkluderar detta i kalkylen. Kakelplattor som sorteras bort används exempelvis vid skärning, etc.

ROST

Mindre rostfläckar kan förekomma i natursten, detta beror på järnhaltiga partiklar som reagerar och kan resultera i rostutsöndring.

TOLERANSER

Toleranser på +/- 2 mm i förhållande till angivna mått måste accepteras.