SANDFILTER

För att hålla vattnet rent och klart i din pool behövs ett sandfilter och en poolpump. Våra sandfilter ger en naturlig, miljövänlig och effektiv rening av vattnet i din pool. Filtret är tillverkat i slitstarka material såsom glasfiber eller glasfiberförstärkt ABS-plast för bästa möjliga vattenrening och hållbarhet.


Hur fungerar ett sandfilter?

Ett sandfilter består av filtermedia (vi rekomenderar AFM-glas men kan också vara sand) inkapslat i en sluten behållare. Här utnyttjas filtermediats naturliga och unika egenskaper, vilket gör det till en av de mest effektiva metoder för rening av vatten. Det är filtermediats uppbyggnad och struktur som gör det lämpligt för rening av vatten. Filtermediat som används är mycket finkornig och består av många vassa kanter där smutsen lätt fastnar. Eftersom filtermediat packas tätt fångas även större partiklar som hår eller liknande som också finns i poolvattnet.

Poolvattnet pumpas runt i poolsystemet för att sedan filtreras genom sandfiltret. Vattnet leds in ovanifrån och trycks ner genom den fina filtermedian och kommer ut från botten av sandfiltret. Smuts eller andra partiklar som finns i det smutsiga vattnet fastnar i filtermediat och ut kommer kristallklart vatten. Ett sandfilter renar vattnet från smuts, men inte från bakterier. Det räcker alltså inte bara med ett sandfilter för att få ett rent vatten. Till vattenreningen krävs även poolkemi som håller vattnet fritt från bakterier.

Backspolning

  1. Stäng av poolpumpen - Innan du börjar backspola sandfiltret måste du stänga av poolpumpen för att undvika skador på pumpen eller andra delar av poolen.

  2. Ställ om Multiporten - På sidan eller toppen av sandfiltret finns en ventil med olika lägen. Ställ om ventilen från "filter" till "backspolning" genom att vrida på ventilen.

  3. Öppna backspolningsventilen - Öppna backspolningsventilen (om du har någon). Detta gör det möjligt för det smutsiga vattnet att strömma ut ur sandfiltret.

  4. Starta poolpumpen och låt vattnet backspola sandfiltret i 2-3 minuter. Under denna tid strömmar vattnet i omvänd riktning genom sandfiltret och sköljer bort alla partiklar som har fastnat i filtret.

  5. Stäng av poolpumpen och ställ om filterventilen från "backspolning" till "sköljning / rinse".

  6. Starta poolpumpen igen och låt vattnet skölja filtret i cirka 20 sekunder. Detta tar bort allt smutsigt vatten och eventuella lösa partiklar som kan ha fastnat i filtret.

  7. Stäng av poolpumpen och ställ om multiportventilen från "sköljning" till "filter".

  8. Starta poolpumpen en sista gång och återgå till normal drift. Nu är filtret renat och klart att användas igen.

Hur ofta måste man backspola? 
Hur ofta man bör backspola sandfiltret till pool beror på hur mycket smuts och partiklar som samlas i poolen. Generellt sett brukar man rekommendera att man backspolar sandfiltret ungefär en gång i veckan under säsongen för att säkerställa en ren och frisk pool. Det är också viktigt att backspola filtret när vattnet börjar bli grumligt eller trögflytande.