Sandfilter

För att hålla vattnet rent och klart i din pool behövs ett sandfilter och en poolpump. Våra sandfilter ger en naturlig, miljövänlig och effektiv rening av vattnet i din pool. Filtret är tillverkat i slitstarka material såsom glasfiber eller glasfiberförstärkt ABS-plast för bästa möjliga vattenrening och hållbarhet.


Hur fungerar ett sandfilter?

Ett sandfilter består av sand inkapslat i en sluten behållare. Här utnyttjas sandens naturliga och unika egenskaper, vilket gör det till en av de mest effektiva metoder för rening av vatten. Det är sandkornets uppbyggnad och struktur som gör det lämpligt för rening av vatten. Sanden som används är mycket finkornig och består av många vassa kanter där smutsen lätt fastnar. Eftersom sanden packas tätt fångas även större partiklar som hår eller liknande som också finns i poolvattnet.

Poolvattnet pumpas runt i poolsystemet för att sedan filtreras genom sandfiltret. Vattnet leds in ovanifrån och trycks ner genom den fina sanden och kommer ut från botten av sandfiltret. Smuts eller andra partiklar som finns i det smutsiga vattnet fastnar i sanden och ut kommer kristallklart vatten. Ett sandfilter renar vattnet från smuts, men inte från bakterier. Det räcker alltså inte bara med ett sandfilter för att få ett rent vatten. Till vattenreningen krävs även poolkemi som håller vattnet fritt från bakterier.

Backspolning

Efterhand som smuts samlas i sandfilltret ökar trycket i behållaren som ger en indikation på att sandfiltret behöver rengöras. Då görs en backspolning av sandfiltret som enkelt utförs enkelt genom att först stänga av cirkulationspumpen, sedan vrider man bara handtaget på centralventilen till ”backwash”, sedan ”rinse” och sedan tillbaka till ”filter”. Cirkulationspumpen stängs av tillfälligt varje gång innan man vrider på handtaget på centralventilen.

Vatten flödar nu genom sandfiltret från andra hållet och för med sig det smutsiga spolvattnet ut genom avloppet. Efter några minuter har sanden spolats ren och smutsen har runnit ut i avloppet. Alla sandfilter är försedda med bottenplugg för tömning av poolen inför vintern.

Hur ofta måste man backspola? 
Det beror på storleken på din pool, men också på ditt sandfilter samt hur ofta och hur många som badar. Under högsäsong bör man utföra backspolning en till två gånger i veckan.