Rustica-serien

Rått och rustikt präglar denna serie av handgjorda betongplattor.

Autentisk charm och nordisk kvalitet kännetecknar denna serie handgjorda betongplattor för poolen. Med ett djupt kunnande och passion för hantverket har vi skapat en serie naturliga och inbjudande poolkantstenar som skapar värme och atmosfär runt poolen.


Värt att veta om Betongsten.

Scandi-Rocs gjutna betongelement består av naturmaterial, och som en konsekvens kommer det alltid att finnas variationer i utseendet. Vi levererar både torrgjutna och våtgjutna element. Karakteristiskt för de torrgjutna betongprodukterna är en rustik yta med en öppen porstruktur. Karakteristiskt för en våtgjuten betong är en mer enhetlig och jämn yta.

SERIE: RUSTICA | OLYMPIA | CLASSIC | VARIA

Nedan har vi beskrivit och förklarat de naturliga förekomsterna/kännetecknen som man bör vara uppmärksam på när man väljer betongelement, eftersom dessa inte får förväxlas med reklamationsgrundade fel.

KALKAVLAGRINGAR OCH FÄRGSKILLNADER

Kalkavlagringar kan uppstå och är en naturlig del av härdningsprocessen. Avlagringarna försvinner vanligtvis av sig själva inom 1-2 år, i särskilda fall upp till 3 år. Om man inte vill vänta kan en avkalkning avlägsna avlagringen.

Även om kalkavlagringar är ett välkänt fenomen och det inte är möjligt att undvika dem genom interna kontroller, betyder det inte att vi på SR inte tar problemet på allvar. Därför tillsätter vi fördyrande ingredienser vid produktionen av våra betongelement för att minska kalkavlagringarna. Men det är tyvärr inte möjligt att helt undvika att det kan förekomma kalkavlagringar på vissa av våra betongprodukter.

Färgskillnader är en naturlig företeelse på betongprodukter. Dessa skillnader uppstår på grund av variationer i härdningsförhållanden, fuktighet, sand, grus och temperaturförhållanden före härdning och liknande. Färgskillnaderna kommer med tiden gradvis jämnas ut.

Kalkavlagringarna uppstår först när stenarna staplas på pallar, och ofta också efter att de har levererats. Det är därför fördelaktigt att lägga stenarna direkt efter leverans och i alla fall undvika att låta stenarna stå på pallar i flera månader innan de läggs. Stenar som levereras på hösten och först läggs på våren har mycket större risk att få kraftiga avlagringar. Om långvarig förvaring inte kan undvikas bör stenarna förvaras torrt för att inte utsättas för fukt i form av regn och kondens osv.

För ytterligare information om kalkavlagringar hänvisar vi till Belægningsgruppen, Dansk Beton - www.betonsten.dk - Broschyr: Kalkavlagringar.

STRUKTUR

Strukturskillnader förekommer ofta i betongprodukter eftersom gjutprocessen är mycket komplicerad, med många faktorer som påverkar ytan. Det kommer alltid att finnas variationer i utseendet på enskilda element.

JÄRNUTFÄLLNING

Gjutna betongelement kan i vissa fall ha rostfläckar. Fläckarna kommer från järnrika partiklar i sandet och gruset som stenarna gjuts av, till exempel i form av lerjärnsten. Det är naturligtvis något man försöker undvika, men det går inte helt att eliminera. Avlagringarna kan variera något i färg, beroende på i vilken form järnet är närvarande. Järnavlagringarna är inte skadliga för betongen, och vissa typer försvinner med tiden.

TOLERANSER

Toleranser på +/- 2 mm i förhållande till angivna mått måste accepteras. För våtgjutna plattor i serien OLYMPIA måste toleranser på +/- 3 mm accepteras.