POOLPUMP

Vi erbjuder ett stort sortiment av effektiva och driftsäkra poolpumpar för en pålitlig drift i många år.

Vad är en poolpump?

En poolpump är en viktig komponent för att upprätthålla ett kristallklart vatten och säker kemi i din pool. 

Som hjärtat i poolens cirkulations- och filtreringssystem förflyttar den effektivt vattnet genom filter, värmare och saneringsmedel och ser till att föroreningar avlägsnas på ett effektivt sätt. 

Genom att investera i en poolpump av hög kvalitet får du inte bara en renare och hälsosammare pool, utan du sparar också tid och pengar på underhållet, så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt - att njuta av din pool.

iSaver+ 2200
4 995 kr 5 995 kr

Varför behöver jag en poolpump?

En poolpump är oumbärlig för att bevara renheten, säkerheten och den allmänna njutningen av din pool.

Genom att cirkulera vattnet kontinuerligt hjälper den till att förhindra att alger, bakterier och andra skadliga mikroorganismer bildas. Dessutom spelar en poolpump en avgörande roll när det gäller att distribuera viktiga kemikalier i hela vattnet, vilket upprätthåller en balanserad vattenkvalitet åt er hela säsongen.

Hur fungerar en poolpump?

Poolpumpen är en av poolens viktigare komponenter för att erhålla en bra vattenkvalitet. Poolens reningsverk består av en pump och ett sandfilter som är helt avgörande för poolvattnets kvalitet och kan ta bort cirka 80-90% av vattnets orenheter.

Poolpumpen skapar ett sug i bräddavloppet och trycker sedan vattnet genom reningsfiltret, genom värmaren och sedan tillbaka till poolen via inloppsmunstyckena. Vi rekommenderar att pumpen placeras max 10 meter från poolen i höjd med bräddavlopp och inloppsmunstycken. Placeras den inomhus bör det finnas en golvbrunn i närheten.

Vilken poolpump ska jag välja?

Välj främst en modell som är anpassad efter storleken på din pool. Andra saker att tänka på är energieffektivitet, ljudnivå och placering av poolpumpen. En effektiv poolpump i kombination med ett korrekt dimensionerat sandfilter är en förutsättning för en bra vattenkvalitet. Pumpen får aldrig dimensioneras med högre pumpkapacitet än sandfiltrets högsta filtreringskapacitet.

Hur väljer jag rätt poolpump för min pool?

Att välja den idealiska poolpumpen för din pool innebär att man noga överväger olika faktorer. Först och främst ska du bedöma storleken på din pool och den erforderliga flödeshastigheten för att se till att pumpen kan hantera vattenvolymen effektivt.

Räkneexempel

När det gäller att välja rätt storlek på poolpumpen för en standardpool är det viktigt att ta hänsyn till vattenvolymen i poolen.

För att beräkna detta måste du känna till dimensionerna på din pool.

I det här fallet har vi Papeete 600 med invändiga dimensionerna på 5,8 x 2,8 x 1,5 (meter). För enkelhetens skull bortser vi från trappor och andra detaljer i poolen så för att beräkna vattenvolymen i den här poolen skulle du multiplicera 5,8 x 2,8 x 1,5 vilket motsvarar 24,36 kubikmeter.

När du vet volymen på din pool kan du sedan dividera den siffran med antalet timmar som du vill att din pump ska köras varje dag. Alternativt kan du ta kapaciteten på en poolpump för ett pris som passar er och dividera det på antalet kubik.

Tidexempel

Om du till exempel vill att pumpen ska köras i 6 timmar varje dag, delar du 24,36 kubikmeter med 6, vilket ger ca 4 kubikmeter per timme (4 m³/h). Det är så mycket vatten som din pump måste filtrera för att hålla poolen ren och frisk.

Kapacitetexempel

Om vi däremot går på exempelvis Koral 0,37kW / 400V med en kapacitet på 7,5 m³/h så tar vi och räknar ut hur länge vi behöver köra pumpen för att rena allt vatten en gång.

Då tar vi 24,36 / 7,5 (m³) vilket ger oss ungefär 3h - 3,5h av pumpande för att gå igenom allt vatten en gång.

Vi rekommenderar att den totala vattenvolymen i poolen renas minst 4 gånger per dygn för att uppnå en optimal vattenrening.

Genom att följa dessa enkla steg och ta hänsyn till både vattenvolymen i din pool och dess användningskrav kan du enkelt avgöra vilken pumpstorlek som är bäst lämpad för dina poolbehov!

Därefter ska du utvärdera dina strömbehov, med tanke på energieffektivitet och potentiella kostnadsbesparingar. Du bör också ta hänsyn till pumpens kompatibilitet med ditt befintliga filtreringssystem och eventuella ytterligare funktioner som du kan ha.

Poolpumpar med lägre elförbrukning

Frekvensstyrning iSaver är en smart produkt som gör att du kan styra hastigheten på din poolpump och spara upp till 80% i elförbrukning. Frekvensomriktaren fungerar till både nya och befintliga 1-fas poolpumpar och är mycket enkel att koppla in. Sammantaget ger detta en stor besparing av vatten-, kemi- och elförbrukning. iSaver hittar du här: iSaver

Poolpumpar för alla behov

I vårt breda sortiment av energieffektiva poolpumpar hittar du både enhastighetspumpar och ECO pumpar i enfas- och trefasutförande. Vi erbjuder även centrifugalpumpar av rostfritt syrafast stål, saltvattentåliga och variabla hastighetspumpar.

Elanslutningen får endast utföras av behörig elektriker enligt de instruktioner som medföljer pumpen. Vi rekommenderar även installation av en jordfelsbrytare.

I vår onlinebutik kan du handla poolpumpar av högsta kvalitet med korta leveranstider. Kontakta oss gärna för mer information.