POOLVÄRMEPUMPAR

Vi erbjuder ett stort sortiment av poolvärmepumpar för uppvärmning av pooler. Med en poolvärmepump får du bästa driftsekonomi och kan förlänga badsäsongen. Poolvärmepumparna är utvecklade och designade för det nordiska klimatet. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt värmepump till din pool.


Varför ska jag värma min pool med en luftvärmepump?

  • Med en luftvärmepump får du energieffektiv och miljövänlig uppvärmning - Räkna med 65-80% besparing jämfört med elvärme.
  • Investeringslogik - Ofta mycket snabb payback på investering.
  • Med en poolvärmepump kan du förlänga poolsäsongen betydligt, 27 grader i poolen från maj till september om man följer rekommendationerna i produktbladet. Väljer du någon av de större modellerna eller splitmodell så kan säsongen förlängas ytterligare.
  • En fördel med poolvärmepumpar är att luftvärmepumpen inte är direkt beroende av antalet soltimmar som solfångare är vilket gör att du får varmt i poolen även om det är molnigt.
  • Snabb och enkel installation - När du installerar din poolvärmepump behövs bara anslutning av vatten + elinstallation. Jämför man med solfångare eller värmeväxlare är det en betydligt enklare installation.
  • Enkelt underhåll - Dränera inför vintern och täck över med vinteröverdrag. Rengör någon gång då och då med tvättsvamp eller liknande. Det behövs egentligen inte mer. 

Hur fungerar en värmepump till pool?

När vi säger luftvärmepump eller poolvärmepump menar vi en värmepump till pool som utnyttjar energin i den omgivande luften för att värma poolvattnet, dvs. en luft/vatten-värmepump för swimmingpooler.

För att sammanfatta processen med en poolvärmepump så används elenergi för att uppta värmeenergi från en plats (den omgivande luften) och flytta den till en annan (slutligen poolvattnet). Luftvärmepumpen har en fläkt som "drar" den omgivande luften genom förångardelen.

Det flytande köldmedia som finns inneslutet i förångarslingan absorberar då värmen från den omgivande luften och övergår i gasform. Den varma gasen passerar sedan igenom kompressorn. I kompressorn höjs trycket och därmed temperaturen och mycket het gas bildas som sedan passerar igenom kondensorn (värmeväxlaren).

I poolvärmepumpar finns en kondensor som överför värmen från den heta gasen till det kalla poolvattnet som cirkulerar genom den. Det varma vattnet går sedan tillbaka till swimmingpooolen. Den heta gasen övergår, medan den färdas, genom kondensorslingan till vätskeform och når återigen förångardelen där processen börjar om igen.

Luftvärmepumpen verkar mycket effektivt under de månader en poolsäsong vanligtvis sträcker sig (maj-september). Verkningsgraden är beroende av omgivande temperatur samt temperaturen på poolvattnet.

Eftersom poolsäsongen för de allra flesta sammanfaller med våra varmaste månader (maj-september) blir förutsättningarna för luftvärmepumpen optimala.