Värmepump PoolVarför skall jag välja att värma min pool med värmepump?

  • Energieffektiv och miljövänlig uppvärmning med värmepump till pool - Räkna med 65-80% besparing jmf. med elvärme.
  • Investeringsologik - Ofta mycket snabb payback på investering.
  • Du kan förlänga poolsäsongen betydligt, 27 grader i poolen från maj till september om man följer rekommendationerna i produktbladet. Väljer du en större modell eller splitmodell så kan säsongen förlängas ytterligare.
  • Värmepumpen till poolen är ej direkt beroende av antalet soltimmar som en solfångare är vilket gör att du får varmt i poolen även muliga somrar.
  • Snabb och enkel installation - Anslutning av vatten + elinstallation. Jämför man med solfångare eller värmeväxlare är det en betydligt enklare installation.
  • Enkelt underhåll - Dränera inför vintern och täck över med vinteröverdrag. Rengör någon gång då och då med tvättsvamp eller liknande. Det behövs egentligen inte mer.


Hur fungerar en värmepump till pool?

När vi säger luftvärmepump menar vi en värmepump pool som utnyttjar energin i den omgivande luften för att värma poolvattnet, dvs. en luft/vatten-värmepump för swimmingpooler.

För att sammanfatta processen så används elenergi för att uppta värmeenergi från en plats (den omgivande luften) och flytta den till en annan (slutligen poolvattnet). Poolvärmepumpen har en fläkt som "drar" den omgivande luften genom förångardelen.

Det flytande köldmedia som finns inneslutet i förångarslingan absorberar då värmen från den omgivande luften och övergår i gasform. Den varma gasen passerar sedan igenom kompressorn. I kompressorn höjs trycket och därmed temperaturen och en mycket het gas bildas som sedan passerar igenom kondensorn (värmeväxlaren).

I kondensorn överförs värmen från den heta gasen till det kalla poolvattnet som cirkulerar genom den. Det varma vattnet går sedan tillbaka till swimmingpooolen. Den heta gasen övergår, medan den färdas, genom kondensorslingan till vätskeform och når återigen förångardelen där processen börjar om igen.

Värmepumpen för pool verkar mycket effektivt under de månader en poolsäsong vanligtvis sträcker sig (maj-september). Verkningsgraden är beroende av omgivande temperatur samt temperaturen på poolvattnet. 

Eftersom poolsäsongen för de allra flesta sammanfaller med våra varmaste månader (maj-september) blir förutsättningarna för luftvattenvärmepumpen optimala.