Thermopooler

En isolerad thermopool i betong för svenska förhållanden!

Thermopool är en pool med stomme uppbyggd med thermoblock som sen fylls med armering och betong. Denna konstruktion kläs sedan med en liner i valfri färg, linern är ytskiktet på poolens insida. För pooler i standardstorlek har vi liners som är fabrikstillverkade och håller ett pressat pris, då det gäller pooler i friform måste man ofta svetsa linern på plats för perfekt anpassning till thermopoolens mått. Man kan även välja till pooltrappa i några valbara utföranden, alternativt nöjer man sig med poolstegen som följer med i alla våra thermopoolpaket.

Poolkonstruktionen är väldigt stark, det är en självbärande konstruktion som inte kräver motfyllnad som de flesta andra pooltyper. Åldersbeständigheten är oslagbar och livslängden överstiger alla andra konstruktioner för linerpooler så som exempelvis trä. Tänk själva, vad händer med trä som hålls nedgrävd i åratal? En thermopool är lika bastant som en huskonstruktion och får således en likvärdig livslängd.

Thermopoolen ställs på en dränerad bädd där vi gjutit en armerad platta, under plattan ligger ett isolerskikt som ser till att minimera värmeförlusten genom poolbotten. Thermoblocken placeras sedan ut i önskad poolform, man bygger väggarna likt en konstruktion av legobitar, dessa fylls sedan med armering och betong, då betongen väl brännt efter några få veckor, då fortskrider arbetet med installation av teknik och reningssystem. Linern hängs i på smidigt sätt och poolen fylls med vatten, hela projektet färdigställs på endast ett par veckor.

Miljötanke genom energibesparing

Våra thermoblock är tillverkade av "frigolit" (EPS) i kvalitet P25 / P80 och är i standardutförande 25 cm breda, detta ger en konstruktion med 15 cm betong som bäddas in av 5 cm isolerande EPS på var sida. Denna välisolerande konstruktion har ett U-värde på endast 0,29. Miljötanke genom energibesparing under tiotals år, thermopoolen är på detta sätt en riktig miljöpool. Insidan av thermoblockan består av ett extra hårt ytskikt för att eliminera ojämnheter, detta gör att man inte behöver montera extra skivor som skydd mellan liner och poolstomme.

Våra thermopoolpaket är helt kompletta för självbyggaren, allt utom betong och armering finns med. Vill man inte bygga själv, då tar vi oss gärna an hela projektet fram till bad. Kontakta oss för att få pris om du vill köpa och bygga thermopool.