Chlor Expert

11 490 kr

Automatisk och säker klorreglering!

  • Automatisk klordesinfektion
  • Exakta justeringar
  • Överdoseringsskydd
  • Boostfunktion

AUTOMATISK KLORDOSERING Chlor Expert mäter vattenkvaliteten kontinuerligt och utför vid behov justeringar av mängden flytande klor i poolen, helt automatiskt och utan att du behöver göra inställningar för detta. Vattnets desinfekterande förmåga (även kallad ”redoxpotential”) justeras exakt. Resultat: ett sunt och klart vatten.

EXAKTA JUSTERINGAR Chlor Expert doserar in den exakta mängd klor som behövs med hjälp av sin unika doseringsteknik och ger på det sättet en optimal desinfektion med minsta möjliga mängd av produkten i vattnet. När du vill hålla en optimal klornivå i din pool, helt automatiserat.

ÖVERDOSERINGSSKYDD Med sitt unika säkerhetssystem skyddar Chlor Expert mot överdosering av klor och ger en optimal badvattenkvalitet. Klordoseringen görs via en separat insugningsslang vilket gör doseringen fullständigt säker.

BOOSTFUNKTION Ökar klordoseringen under intensiv poolanvändning eller oväder. Funktionen anpassar sig efter poolanvändningen så att du alltid kan njuta av rent vatten.