Scuba 2

1 995 kr
Artikelnummer: 35-206005
Fri frakt från 500 kr
Snabba leveranser
Betala med Klarna

Har du svårt att hålla koll på vattenkvalitén?

Scuba 2 är en digital mätare och den perfekta lösningen för dig som vill ha enkel och exakt kontroll över vattenkvalitén i din pool eller ditt spabad. Med den digitala displayen kan du snabbt och enkelt kontrollera värdena för fritt klor, totalt klor, pH, alkalinitet och cyanursyra. 

 • Digital display
 • Vattentät och flytande
 • Snabbt och enkelt att komma igång
 • Levereras med batteri och testtabletter

Scuba 2 är vattentät och flytande, så du kan använda den direkt i poolen eller spabadet.

Att komma igång med Scuba 2 är enkelt.

Unna dig enkelheten och exaktheten med Scuba 2 – en digital vattentestare som ger dig den kontroll du behöver över vattenkvalitén i din pool eller ditt spabad.

Mätområden
Klor (Cl):
0,1- 6,0 ppm (mg/l)
Brom (Br):
0,2-13,5 ppm (mg/l)
pH:
6,5 - 8,4 ppm (mg/l)
Cyanursyra (CyA):
1-160 ppm (mg/l)
Total alkalinitet (TA):
0- 300 ppm (mg/l)
Innehåll
Scuba 2
1 x Handenhet
Batteri
2 x AAA, LR 03, 1,5V
DPD No.1
2 ark x 10 Tabletter
DPD No.3
1 ark x 10 Tabletter
PHENOL RED PHOTOMETER
2 ark x 10 Tabletter
CyA-TEST
1 ark x 10 Tabletter
ALKA-M-PHOTOMETER
1 ark x 10 Tabletter
Läs alltid igenom manualen noga innan användning

Handhavande


Gör så här:
1. Tryck på On / Off
Sätt på enheten med knappen On / Off. I displayen visas: "0".
2. Fyll provkammaren
Håll enheten med provkammaren så långt ner under vattenytan att kammaren fylls helt med vatten. Rör omkring lätt i vattnet med enheten. När provkammaren sköljts igenom och fyllts helt: tag upp den ur vattnet.
3. Sätt på locket
Stäng locket, tryck ner det ordentligt så det sluter tätt.
4. Nollställ
Tryck på knappen Zero / Test, "000" blinkar under ca 8 sekunder, därefter visar displayen "0.0.0".
5. Välj test
Välj test med knappen Mode. Testsymbolen visas i displayen: Cl - pH - TA - CyA ... (Bläddra fram till den önskade testen)
6. Öppna locket
Ta av locket. Tillsätt testtabletten direkt från folien (utan att vidröra den).
7. Krossa tabletten
Krossa tabletten med ren omrörningsstav. Rör om tills tabletten är helt upplöst.
8. Sätt på locket
Stäng locket ordentligt. Vicka enheten fram och tillbaka i ca 15 sekunder, skaka inte.
9. Håll enheten stilla
Håll enheten stilla, vänta ytterliga:
 • 15 sekunder för test av Cl (fritt klor), pH och CyA
 • 2 minuter för test av Cl (totalt klor) och TA
10. Tryck på knappen
Tryck på knappen Zero/ Test. En strecksymbol "_ _ _" blinkar nu i ca 6 sekunder, sedan visas resultatet av testen i displayen.
11. Test av Totalt klor
Test av totalt klor görs direkt efter test av fritt klor, i samma mätvatten. Upprepa från punkt 6, tillsätt tablett DPD Nr.3 och fortsätt enligt punkt 7-10.
OBS! Skölj rent provkammaren, locket och omrörningsstaven noggrant efter varje test.

Upprepning av test:
Tryck på knappen Zero/Test på nytt.
Ny nollställning:
Tryck ner knappen Zero/Test i 2 sekunder. OBS! Locket måste vara stängt.
Byt test:
Tryck på knappen Mode tills symbolen för den önskade testen visas i displayen.
Displaymeddelande:
HIGH = För högt mätvärde. LOW = För lågt mätvärde.
Beräkning av bundet klor:
Bundet klor = totalt klor – fritt klor. Värdet för bundet klor bör ligga mellan 0-0.5 mg/l
Skötselinstruktion
 • Håll instrumentet rent. Instrumentet får inte rengöras med lösningsmedel eller med slipande material.
 • Provkammaren, locket och omrörningsstaven måste sköljas noggrant efter varje test.
 • Torka ur med mjuk trasa och förvara instrumentet i rumstemperatur när det inte används.
 • Ta ur batteriet om instrumentet inte ska användas på länge.
 • Byt batteri när batterisymbolen visas i displayen. OBS! Batteriluckan kan vara trög att lossa, men öppna den försiktigt utan att använda verktyg som kan skada luckans låsning i ändarna eller o-ringstätningen under.
 • Sätt i batterierna rätt, kontrollera o-ringen som tätar locket och stäng locket ordentligt.
 • Använd endast reagenstabletter avsedda för fotometrisk mätning (blisterpack med tryckt svart text). Vidrör aldrig tabletterna (det kan orsaka kontamination).
 • Stäng alltid locket på provkammaren ordentligt före nollställning/avläsning.
 • Använd inte fotometern i direkt solljus för att undvika mätfel p.g.a. ströljus.