Förlängningsskenor

Förlängningsskenor till Leia och Nova Comfort är ett rekommenderat tillval som gör att du kan skjuta pooltaket förbi hela poolen.


När behöver du förlängningsskenor till din pool?

Förlängningsskenor till poolen kan vara användbara i flera situationer beroende på poolens specifika design, storlek och omgivande miljö. 

Här är några vanliga scenarier där det kan vara nödvändigt eller fördelaktigt:

1. Ovanlig poolform eller storlek: 

Om din pool har en ovanlig form eller är större än genomsnittet kan standardpooltakets skenor vara för korta för att täcka hela poolen ordentligt. 

I sådana fall kan förlängningsskenor användas för att öka längden på pooltaket och säkerställa fullständig täckning och skydd för poolen.

2. Expansionsutrymme: 

Ibland kan det finnas behov av att lägga till expansionsutrymme för att kompensera för temperaturförändringar som kan påverka pooltaket och dess rörelse. 

Förlängningsskenor kan installeras för att ge utrymme för utvidgning och sammandragning av pooltaket utan att det påverkar dess funktion eller struktur.

3. Anpassning till befintliga installationer: 

Om det redan finns fasta strukturer eller hinder i poolens närhet, såsom murar, träd eller byggnader, kan förlängningsskenor användas för att anpassa pooltaket och säkerställa att det passar runt dessa hinder utan att kompromissa med funktionaliteten.

4. Ökad flexibilitet och täckning: 

Ibland kan det vara önskvärt att öka flexibiliteten eller täckningen hos ett pooltak för att bättre passa användarens behov eller förbättra poolens komfort. 

Förlängningsskenor kan installeras för att möjliggöra större rörlighet eller för att täcka områden som annars skulle vara svåra att nå med ett standardpooltak.

Kontakta oss

Kontakta våra säljare idag så hjälper vi dig att hitta exakt rätt produkter för din pool!