Filterrens 0,8 kg

199 kr

För rengöring av filterpatroner

Filterrens är ett granulat speciellt anpassat för rengöring av filterpatronen. Mycket effektiv lösning som löser upp fett, lime och annan smuts. Därigenom förlängs livslängden på filterpatronen.

Förtvätta filterpatronen från grov smuts i rent varmt vatten innan den ställs i rengöringslösningen (använd skyddshandskar och lämplig skyddsutrustning). Sväng patronen flera gånger. Beroende på föroreningsgraden, ta ut patronen efter 3-5 timmar ur lösningen och skölj den med rent vatten. Produkten får enbart användas för avsett ändamål enligt anvisningarna.