Kalk-Ex 1 liter

185 kr

Förhindrar kalkutfällningar i spaet och dess utrustning som värmare, pumpar mm. Granulatet binder kalken i vattnet. Appliceras en gång varje gång spaet är nyfyllt. 

Klortabletter 1kg
205 kr
pH plus 1kg
90 kr
pH Minus 1,5kg
90 kr