pH Expert

8 990 kr

Exakt och säker pH-dosering

  • Automatisk pH dosering
  • Exakta justeringar
  • Överdoseringsskydd

AUTOMATISK pH DOSERING i en pool är det pH-värdet som skapar den rätta balansen. Det är helt nödvändigt att ha ett korrekt och stabilt pH-värde för att det oxidationsmedel (i synnerhet klor) som används i poolen ska ha effektiv verkan. Ett väl reglerat pH-värde leder till besparingar av oxidationsmedel och förhindrar en mängd problem som ögonirritation, tillväxt av alger, korrosion av beläggningar m.m. pH Expert mäter kontinuerligt pH-värdet i vattnet, och utför justeringar av pH-korrigeringsdosen som sprutas in i poolen, helt automatiskt, utan att du behöver göra inställningar för detta.

EXAKTA JUSTERINGAR pH Expert doserar in den exakta mängd pH-korrigering som behövs med hjälp av sin unika doseringsteknik och ger på det sättet en perfekt vattenbalans med minsta möjliga mängd av produkten i vattnet. Doseringstiden justeras beroende på pH-värdet i din pool och det idealiska pH-värdet.

ÖVERDOSERINGSSKYDD Tack vare sitt unika säkerhetssystem skyddar pH Expert mot överdosering av pH-korrigering och ger en optimal badvattenkvalitet.