Alka Up 5 kg

315 kr
239 kr
Artikelnummer: 31802500

Alkaliniteten hjälper dig att hålla pH-värdet stabilt i poolvattnet.
Starka svängningar i pH-värdet beror ofta på en låg alkalinitetsnivå.