Klortabletter 1kg

239 kr

Klortabletter ( 50 st ) som är långtidsverkande. Lämpliga för spa som inte används i perioder. 1 tablett per 1000 liter. Läggs i en filterbehållare eller i en doseringsflottör där de löser upp sig inom 8-10 dagar. Tabletterna löser upp sig endast när pumpen är igång. Rekommenderad klornivå 1-1,5 mg / l. Om filterpumpen cirkulerar ständigt kan du förvänta dig en snabbare upplösning av tabletterna och därmed högre klornivåer.

Spa pure 4 x 35g
129 kr
Kalk-Ex 1 liter
219 kr
Antiskum 1 liter
279 kr
Doseringssked
10 kr