Klortabletter 1kg

205 kr

Klortabletter ( 50 st ) som är långtidsverkande. Lämpliga för spa som inte används i perioder. 1 tablett per 1000 liter. Läggs i en filterbehållare eller i en doseringsflottör där de löser upp sig inom 8-10 dagar. Tabletterna löser upp sig endast när pumpen är igång. Rekommenderad klornivå 1-1,5 mg / l. Om filterpumpen cirkulerar ständigt kan du förvänta dig en snabbare upplösning av tabletterna och därmed högre klornivåer.

Rörrens 1kg
175 kr
Krystalklar 1 liter
145 kr
Antiskum 1 liter
235 kr
Klorgranulat 1kg
175 kr
pH Minus 1,5kg
90 kr