Chloryte Sticks 4,5 kg

899 kr
Artikelnummer: 4637163

Poolkemi för smart klorlösning utan cyanursyra - Kalciumhypoklorit för enkel och effektiv desinfektion i poolen eller större spa-system.

Förpackat i rullar i plastfodral för smidig upplösning. Hög kvalitet utan cyanursyra och med 70% klorhalt.

Placera Chloryte® Sticks i skimmer/bräddavlopp. Se till att det inte redan finns stabiliserat organiskt klor typ triklor eller diklor, se produktetikett. Tänk på att det inte får ligga någon annan typ av klor i behållaren tillsammans med Chloryte Stick.

Dosering:
1. Mät först pH och justera det till ett värde mellan 7,0-7,4 om det behövs.
2. Lägg till en Chloryte® Sticks per 25 m³ poolvatten var 4-5 dag.
3. Placera pinnen i skimmer/bräddavlopp.

Test:
Mät klornivån 1-2 gånger per vecka med ett testset eller elektronisk mätutrustning och håll värdet mellan 1-3 mg / l.

Chockbehandling:
Om vattnet är oklart, rekommenderas att chocka vattnet med kalciumklorgranulat.
Vi rekommenderar att du använder Bayrol Superflok Plus tillsammans med Chloryte Stick för att få ännu bättre vattenkvalitet.