VÄRMEVÄXLARE

Vi levererar värmeväxlare för snabb uppvärmning av pooler upp till 450 m³. En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från husets värmesystem för snabb uppvärmning av poolens vatten. Värmeväxlaren kan installeras och anslutas till el-, ved-, pellets- och oljepanna, värmepump eller solfångaranläggning.


Vilken värmeväxlare ska jag välja?

Våra värmeväxlare finns som rör- och spiralvärmeväxlare och är optimerade för hög kapacitet och lågt tryckfall. Båda typerna har korsflöde, d.v.s. det varma mediet flödar i motsatt riktning mot det kalla, vilket ger maximal effekt.

Värmeväxlarna är tillverkade av rostfritt syrafast stål SIS2348, titan eller termoplast. Vi rekommenderar rostfritt syrafast stål i sötvattenpooler och titan i saltvattenpooler. Värmeväxlare i titanutförande är idealisk när saltklorinator används och ger bästa möjliga värmekapacitet och motståndskraft mot aggressivt vatten.

Använd gärna en kalkylator för beräkning av poolvärmeväxlare: Klicka här

Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig välja rätt värmeväxlare!

Våra modeller

Rörvärmeväxlare Maxi-Flo är tillverkad av syrafast stål med utmärkta värmeegenskaper. Lämplig för pooler upp till 450 m³. Läs mer

Spiralvärmväxlare Hi-Flow är tillverkad av syrafast stål för installationer med höga tryck. Lämplig för pooler upp till 300 m³. Läs mer

Värmeväxlare Aqua MEX är tillverkad av termoplast med en spiral i titan för installationer mot aggressivt vatten. Lämplig för pooler upp till 300 m³. Läs mer

Hur lång tid tar det att värma poolen?

Att värma upp en pool tar olika lång tid beroende på poolstorlek, vädertemperatur, vindförhållanden, vilken värmeeffekt som finns tillgänglig, hur poolkonstruktionen är isolerad i botten och väggar samt om poolskydd används.

En värmeväxlares uppgift är att överföra värmeenergi från husets värmesystem till poolen. Vilken värmeeffekt den levererar beror helt på vattenflöden och temperaturskillnader mellan pool och värmesystem. Man kan aldrig erhålla högre värmeeffekt till poolen än angiven effekt på värmesystemet.

Enkel installation till värmesystem

Värmeväxlare installeras enkelt till husets befintliga värmesystem. Värmesystemets effekt bör matcha värmebehovet för poolen. Värmebehovet för varje pool är dock unikt och påverkas av en rad olika faktorer som t.ex. isolerad eller oisolerad pool, ovanmarkspool eller nedgrävd pool, pooltak och poolöverdrag.

Vi rekommenderar att ni kontaktar en elektriker i samband med installation av värmeväxlaren.