Värmeväxlare pool


Poolvärmeväxlare

Värmeväxlare för snabb uppvärmning av din pool.
En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat utan att de blandas. 

Pahléns värmeväxlare med korsflöde ger en hög effekt och har utmärkt värmeöverföringsförmåga. Alla värmeväxlarmodeller kan installeras och anslutas till el-, ved-, pellets- eller oljepanna, värmepump eller solfångaranläggning.

Pahléns värmeväxlare finns som rör- och spiralvärmeväxlare och är optimerade för hög kapacitet och lågt tryckfall. Båda typerna har korsflöde, d.v.s. det varma mediet flödar i motsatt riktning mot det kalla, vilket ger maximal effekt.

Pahléns värmeväxlare är tillverkade av rostfritt syrafast stål SIS2348, titan eller termoplast.

Värmeväxlarna tillverkas i utföranden och material som passar alla behov och typer av installationer.